Mathématiques en basque – Matematikak Euskaraz

Version française de cette présentation

Aurkezpena

Azpian diren eskuragarri guziak “Matematikak euskaraz” akademiako webgunean ostatuak dira:

Sail honen helburua hau da:

Baliabide horiek Akademian euskaraz erakasten duten Matematika erakasle guzien elkarlanaren emaitza da.


Matematiken asteak

2024ko Matematiken astea

Facebook orrialde honetan, 2024ko Matematiken astea elkarrekin ospatzeko, egunero, goizeko 7etan, asmakariak atzemanen dituzue : bat seigarren eta bostgarrenentzat, bat laugarren eta hirugarrenentzat eta bat lizeoan direnentzat.
Biharmunean ber orenean erantzunak emanak izanen da. Ausar zaitezte ! Momentu berezi hau gozatzen ahal duzue matematikak beste manera batez egiteko!

Gogoan atxikitzeko

2023ko Matematiken astea

Kartematikak: asmakariak eta soluzioak, mailaka

Seigarrena – 6.a / Bostgarrena – 5.a

Laugarrena – 4.a / Hirugarrena – 3.a

Bigarrena – 2.a

2022ko Matematiken astea

Matematikak forma(n) : asmakariak eta soluzioak, mailaka

Seigarrena – 6.a / Bostgarrena – 5.a

Laugarrena – 4.a / Hirugarrena – 3.a

Bigarrena -2.a

Milesker “Matematiken Kanguruari” bere asmakarietariko batzuk itzultzeko baimena emateagatik. http://www.mathkang.org/pb7/ webgunean astero zazpi asmakari atzematen ahal dira.


“Matematikak euskaraz irakatsi” mintegiak

Eguneroko praktikan oinarritzen diren irakasleen esperientziak eta galderak partekatzeko parada izan da, bai euskararen aldetik, bai matematikaren aldetik. Dinamika ederra sortu da eta honi esker « Matematika lehiaketa » euskaraz itzulia izan da, adibidez. Bihotz-bihotzez eskertzen dugu Akitaniako IREMeko « Matematikako lehiaketa » taldea, aukera hau ahalbidetzeagatik, baita Iban Tikoipe ere, mintegian sortutako lizeo taldea gidatzeagatik. Matematikaren astearen inguruan beste ekintza batzuk antolatuak izan ziren.

3. mintegia: 2023ko irailaren 27 eta 28a

Gaia:
Ikasleen aniztasuna kontuan hartzeko tresnak eta praktika pedagogikoen gainean hausnartu


Problematika:
nola eraldatu gure praktika pedagogikoak ikasleen aniztasuna hobeto kontuan hartzeko ?

2. mintegia : 2022ko azaroan 24 eta 25a

Gaia:
Ikasleen ingurunea eta aniztasuna kontuan hartu baliabideak sortzeko : hausnarketak eta ezarpenak

Problematika:
Ikasleen aniztasunaren aspektu ezberdinak nola kontuan hartu matematikak euskaraz irakasteko : eleaniztasuna, neska/mutikoen arteko berdintasuna, ekitatea

1. mintegia : 2021eko urrian 11 eta 12a

Gaia:
Jokoan dena eta baliabideen bateratzea irakaskuntzaren eta segipen pedagogikoaren zerbitzuko

Problematika:
Zein dira berezitasunak matematika euskaraz irakasten delarik ?
Zein dira matematikako irakasleak ukan ditzakeen galdeak eta arrazoizko erantzunak ekartzen ahal ote zaizkio?
Zein dira eskutan dituen baliabideak eta nola ustiatzen ahal ditu?


Gora : aurkezpena euskaraz

Présentation

Toutes les ressources citées ci-dessous sont hébergées sur le site académique “Matematikak euskaraz“:

L’objectif de cette page est de mettre en exergue :

Ces ressources sont le fruit du travail collaboratif de l’ensemble des professeurs de mathématiques de l’académie enseignant en langue basque.


Semaines des mathématiques

Semaine des mathématiques 2024

Afin de fêter ensemble la semaine des mathématiques 2024, tous les matins à 7h00, une énigme pour les sixièmes-cinquièmes, une énigme pour les quatrièmes-troisièmes et une énigme pour les élèves de lycée seront mises en ligne sur la page Facebook dédiée.
Leurs solutions le seront le lendemain à la même heure.
N’hésitez pas ! Vous pourrez ainsi profiter de ce moment particulier pour faire des mathématiques “autrement” !

Pour mémoire

Semaine des mathématiques 2023

Mathématiques à la carte : énigmes et solutions par niveaux

Sixième – 6e / Cinquième – 5e

Quatrième – 4e / Troisième – 3e

Seconde – 2nde

Semaine des mathématiques 2022

Maths en forme : énigmes et solutions par niveaux

Sixième – 6e / Cinquième – 5e

Quatrième – 4e / Troisième – 3e

Seconde – 2nde

Merci au Kangourou des mathématiques de nous avoir permis de traduire quelques unes de ses énigmes que l’on peut retrouver au rythme de sept par semaine sur le site http://www.mathkang.org/pb7/ .


Les séminaires
« Enseigner les mathématiques en basque »

Ces séminaires ont été l’occasion de partager les expériences de chacune et chacun et les interrogations, à la fois en langue basque et en mathématiques, qui émergent lors de la pratique au quotidien des mathématiques en langue basque. Une belle dynamique a été enclenchée qui se traduit depuis 2022 par la traduction en langue basque du rallye mathématiques d’Aquitaine. Merci chaleureusement au groupe « rallye mathématiques d’Aquitaine » de l’IREM d’Aquitaine d’avoir permis cette ouverture et au groupe lycée constitué lors du séminaire et piloté par Iban Tikoipe.

Le 3e séminaire : 28 et 29 septembre 2023

Thème :
Réflexions sur les pratiques pédagogiques et les outils facilitant la prise en compte de la diversité des élèves


Problématique :
Comment faire évoluer ses pratiques pédagogiques pour une meilleure prise en compte de la diversité des élèves ?

Le 2e séminaire : 24 et 25 novembre 2022

Thème :
Prendre en compte l’environnement des élèves et leur diversité dans la production de ressources : réflexions et mises en œuvre


Problématique :
Quelles sont les spécificités de l’enseignement des mathématiques en basque ? Quelles questions un enseignant de mathématiques en basque peut-il être amené à se poser et peut-on y apporter des réponses consensuelles ? De quelles ressources dispose-t-il et comment peut-il les exploiter ?

Le 1er séminaire : 11 et 12 octobre 2021

Thème :
Enjeux et mutualisation de ressources au service de son
enseignement et de la continuité pédagogique


Problématique :
Comment prendre en compte différentes composantes de la diversité des élèves dans
l’enseignement des mathématiques en basque : plurilinguisme, égalité filles/garçons, égalité
des chances… ?

Lien Permanent pour cet article : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/mathematiques-en-basque/