Mathématiques en basque – Matematikak Euskaraz

Version Française de cette présentation

Aurkezpena

Iparraldean bigarren mailako ikuskatze batzuen ondotik, Agnès Duranthon, Matematikako ikuskaria ohartu da Matematikak Euskaraz erakasten dituzten lankideek hizkuntza honetan diren baliabide guti dituztela. Eskas hau betetzen entsaiatzeko, Bordeleko akademiako Matematiketako webgunean « Matematikak Euskaraz » leku bat egiteko asmoa sortu da.

Sail honen helburua euskaraz eginak diren Matematikako baliabideak elkartzea da. Akademian Euskaraz erakasten duten Matematiketako erakasle guzien lanek mamia emanen diote, bakoitzak bere aldetik dokumentu ainitz itzultzen edo sortzen dituelako.
Elkarlan hori ez da eredutzat hartua izan beharko. Ideia da egina dena partekatzea, edo berriz erabiltzeko, ustiatzeko norberak bere gustura, edota egokitzeko, eta batez ere denbora irabazteko.

Gune honetako lehen erabiltzaileak matematiketako erakasleak izango baldin badira ere, pentsa daiteke etorkizunean erabilgarria izaten ahalko litzatekeela ikasle eta gurasoentzat, adibidez aberastuz brebeta edota beste azterketa batzuen bilduma batzuez, baita hiztegi lotu eta berezi bat den zati bat sortuz euskaraz eskuragarri diren lanabesekin (Geogebra, Scratch…), « Matematikako astea euskaraz » sortuz.

Zehazki, atzeman daitezke Ikas elkarteak argitaratzen dituen kolegioko lau mailetako Transmath ariketa kaierei buruzko loturak eta bereziki eskura emanen den lexikoari dagokionez, baita ere Daniel Elduayenek sortu eta erabiltzen duen liburuxka baten fitxategiak aurkitzen ahal dira eta Aritz Audikanak gauzatu dituen bideo batzuei dagozkien lotura batzuk.

IKAS elkartea : euskal pedagogia zerbitzua

Lehen baliabideak

  • 4. zikloa : Daniel Elduayenek sortutako kurtsoen laburpenez eta ariketa zuzenduetaz osatua den liburuxka
  • Bideoak : Irunen erakasten duen Aritz Audikanak egina

Brebeta

Lexikoa / Hiztegi ofizialak

Parte hartzeko

Gune honek zuen itxarote batzuei erantzungo dielako esperantzarekin, bai kontsultatzeko, bai mamitzeko zuen bisiten beha egonen gira. Parte hartzeko, zuen aktibitateen, zuen ariketen eta hauen zuzenketen itzulpenak, ekoizpenak edo denok erabil ditzakegun baliabideen loturak bidaltzen ahal dizkiozue Jean-Baptiste.Crepin@ac-bordeaux.fr helbideari.
Aintzinetik milesker.

Présentation

À la suite d’une série d’inspections dans le second degré au Pays Basque, Agnès Duranthon, I.A.-I.P.R. de Mathématiques, a constaté que les collègues enseignant les mathématiques en Basque disposaient de peu de ressources dans cette langue. L’idée de créer un espace « Matematikak Euskaraz (Mathématiques en Basque) » sur le site des Mathématiques de l’académie de Bordeaux pour tenter de pallier ce manque est ainsi née.

L’objectif de cette rubrique est de regrouper les ressources mathématiques produites en langue basque. Elle sera alimentée par le travail de l’ensemble des professeurs de mathématiques de l’académie enseignant en langue basque, qui chacun de leur côté traduisent ou créent un grand nombre de documents.
Ce travail collaboratif n’aura cependant aucune vocation à être pris pour modèle. Encore un fois, l’idée est de partager ce qui est fait afin de le réutiliser, de s’en inspirer à l’envie, et de gagner un temps précieux.

Si les premiers utilisateurs de cet espace seront les professeurs de Mathématiques enseignant en langue basque, on peut imaginer qu’à l’avenir les élèves et leurs parents y trouveront des ressources utiles, en l’enrichissant par exemple, d’une partie « annales » pour le DNB voire pour d’autres examens, d’une partie « correspondance de vocabulaire » entre les outils accessibles en basque (Geogebra, Scratch…), ou encore d’une partie « semaine des maths (en Basque) ».

Concrètement, on y trouve donc pour commencer, des liens vers le site de l’association Ikas qui publie, par exemple, les cahiers d’exercices Transmath des quatre niveaux du collège traduits en Basque et plus particulièrement vers le lexique qui est y mis à disposition, mais aussi vers les fichiers d’un livret conçu et utilisé par Daniel Elduayen (collège Xalbador – Ciboure), et vers des vidéos produites par Aritz Audikana (« collège » d’Irun).

Association IKAS : centre pédagogique basque

Premières ressources

  • Cycle 4 : livret de résumés de cours et exercices corrigés fait par Daniel Elduayen
  • Vidéos : en basque faites par Aritz Audikana

Diplôme national du brevet (DNB)

Lexique / Dictionnaires officiels

Pour participer

En espérant que cet espace répondra à vos attentes, nous vous y attendons que ce soit pour le consulter ou pour l’alimenter. Pour ce faire, vous pouvez envoyer vos traductions, vos productions, d’activités, d’exercices, de leurs corrigés ou les liens vers des ressources utiles en écrivant à Jean-Baptiste.Crepin@ac-bordeaux.fr.
Merci d’avance.

Lien Permanent pour cet article : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/mathematiques-en-basque/