Mathématiques en basque – Matematikak Euskaraz

Version française de cette présentation

Aurkezpena

Sail honen helburua euskarazko Matematika baliabide batzuk agerian ezartzea da jakinez baliabide guziak, erabiltze hau egina den « Matematikak euskaraz » akademiako webgunean eskuragarriak izanen direla :


Akademian Euskaraz erakasten duten Matematika erakasle guzien lanek mamia ematen diote, bakoitzak bere aldetik dokumentu ainitz itzultzen edo sortzen dituelako. Elkarlan hori ez da eredutzat hartua izan behar. Helburua egindakoa partekatzea da, edo berriz erabiltzeko, ustiatzeko norberak bere gustura, edota egokitzeko, eta batez ere denbora irabazteko.

Aipagaiak :

 • BERRIA ! « Matematikak euskaraz irakatsi » mintegien programak,

2023ko Matematiken astea

Facebook   orrialde honetan, 2023eko Matematiken astea elkarrekin ospatzeko, egunero asmakariak atzemanen dituzue : bat seigarren eta bostgarrenentzat, bat laugarren eta hirugarrenentzat eta bat lizeoan direnentzat.
Goizeko 7etan agertuko dira eta biharmunean ber orenean erantzuna emana izanen da.
Ausar zaitezte ! Momentu berezi hau gozatzen ahal duzue matematikak beste manera batez egiteko !

Milesker « Matematiken Kanguruari » bere asmakarietariko batzuk itzultzeko baimena emateagatik. http://www.mathkang.org/pb7/ webgunean astero zazpi asmakari atzematen ahal dira.

« Matematikak euskaraz irakatsi » mintegiak

Eguneroko praktikan oinarritzen diren irakasleen esperientziak eta galderak partekatzeko parada izan da, bai euskararen aldetik, bai matematikaren aldetik. Dinamika ederra sortu da eta honi esker « Matematika lehiaketa » euskaraz itzulia izan da, adibidez. Bihotz-bihotzez eskertzen dugu Akitaniako IREMeko « Matematikako lehiaketa » taldea, aukera hau ahalbidetzeagatik, baita Iban Tikoipe ere, mintegian sortutako lizeo taldea gidatzeagatik. Matematikaren astearen inguruan beste ekintza batzuk antolatuak izan ziren.

2. mintegia : 2022-ko azaroan

Ikasleen ingurunea eta aniztasuna kontuan hartu baliabideak sortzeko : hausnarketak eta ezarpenak,
gaia zen eta
Ikasleen aniztasunaren aspektu ezberdinak nola kontuan hartu matematikak euskaraz irakasteko : eleaniztasuna, neska/mutikoen arteko berdintasuna, ekitatea, …
problematika zen.

1. mintegia : 2021-eko urrian

Jokoan dena eta baliabideen bateratzea irakaskuntzaren eta segipen pedagogikoaren zerbitzuko
gaia zen eta
Zein dira berezitasunak matematika euskaraz irakasten delarik ? Zein dira matematikako irakasleak ukan ditzakeen galdeak eta arrazoizko erantzunak ekartzen ahal
ote zaizkio? Zein dira eskutan dituen baliabideak eta nola ustiatzen ahal ditu?

problematika zen.

Brebeta

Beherago, besteak beste, atzeman daitezke Ikas elkarteak argitaratzen dituen kolegioko lau mailetako Transmath ariketa kaierei buruzko loturak eta bereziki eskura emanen den lexikoari dagokionez, baita ere Isabel Sallaberryk sortu eta erabiltzen dituen baliabide batzuk, Daniel Elduayenek sortu eta erabiltzen duen liburuxka baten fitxategiak aurkitzen ahal dira eta Aritz Audikanak gauzatu dituen bideo batzuei dagozkien lotura batzuk.

Lehen baliabideak

 • Hona hemen Isabel Sallaberryk sortutako mota desberdineko hiru baliabide, bakoitzaren erabileraren modu edo kuadro adibide batekin :
  Gaitasunak euskaraz eta frantsesez : A4 formatuan imprimatu eta plastifikatu eta gero, geletan ematen ahal ditugu, eta karta ttipi multzo bat atxikitzen ahal dugu baita ere, klaseko lan desberdinetan edo ebaluaketetan aipatzeko. Pixkanaka, ikasleek ezagutuko dituzte itxoituak edo garatzekoak diren gaitasun desberdinak.
  Etxeko lan ezberdindu baten adibide bat : mailen arabera, eraikuntza bat edo bestea etxean egitekoa da.
  Eragiketen antzara jokoa, euskaraz (pdf formatuan edo docx formatuan), AP-en erabilia.
 • 4. zikloa : Daniel Elduayenek sortutako kurtsoen laburpenez eta ariketa zuzenduetaz osatua den liburuxka
 • Bideoak : Irunen erakasten duen Aritz Audikanak egina

Gora : aurkezpena euskaraz

Présentation

L’objectif de cette page est de mettre en exergue certaines ressources mathématiques produites en langue basque sachant que toutes nos ressources seront disponibles sur le site académique « Matematikak euskaraz » dédié à cet usage :

Ces ressources sont le fruit du travail de l’ensemble des professeurs de mathématiques de l’académie enseignant en langue basque, qui chacun de leur côté traduisent ou créent un grand nombre de documents. Ce travail collaboratif n’a cependant aucune vocation à être pris pour modèle. L’idée est de partager ce qui est fait afin de le réutiliser, de s’en inspirer à l’envie, et de gagner un temps précieux.

Sommaire :

 • NOUVEAU ! Les programmes des séminaires « enseigner les mathématiques en basque » ,
 • quelques sujet du DNB traduits,

Semaine des maths 2023

Afin de fêter ensemble la semaine des mathématiques 2023, vous trouverez quotidiennement une énigme pour les sixièmes-cinquièmes, une énigme pour les quatrièmes-troisièmes et une énigme pour les élèves de lycée sur la page Facebook   suivante .
Elles seront mises en ligne tous les matins à 7h00 et leurs solutions le seront le lendemain à la même heure.
N’hésitez pas ! Vous pourrez ainsi profiter de ce moment particulier pour faire des mathématiques « autrement » !

Merci au Kangourou des mathématiques de nous avoir permis de traduire quelques unes de ses énigmes que l’on peut retrouver au rythme de sept par semaine sur le site http://www.mathkang.org/pb7/ .

Les séminaires « Enseigner les mathématiques en basque »

Ces séminaires a été l’occasion de partager les expériences de chacun et chacune et les interrogations, à la fois en langue basque et en mathématiques, qui émergent lors de la pratique au quotidien des mathématiques en langue basque. Une belle dynamique a été enclenchée qui se traduit aujourd’hui par la traduction en langue basque du rallye mathématiques d’Aquitaine. Merci chaleureusement au groupe « rallye mathématiques d’Aquitaine » de l’IREM d’Aquitaine d’avoir permis cette ouverture et au groupe lycée constitué lors du séminaire et piloté par Iban Tikoipe.

Le 2e séminaire : novembre 2022

Il avait pour thème :
Prendre en compte l’environnement des élèves et leur diversité dans la production de ressources : réflexions et mises en oeuvre,
et pour problématique :
Quelles sont les spécificités de l’enseignement des mathématiques en basque ? Quelles questions un enseignant de mathématiques en basque peut-il être amené à se poser et peut-on y apporter des réponses consensuelles ? De quelles ressources dispose-t-il et comment peut-il les exploiter ?

Le 1er séminaire : octobre 2021

Il avait pour thème :
Enjeux et mutualisation de ressources au service de son
enseignement et de la continuité pédagogique,

et pour problématique :
Comment prendre en compte différentes composantes de la diversité des élèves dans
l’enseignement des mathématiques en basque : plurilinguisme, égalité filles/garçons, égalité
des chances… ?

Diplôme national du brevet (DNB)

On trouve ci-dessous, entre autres choses, des liens vers le site de l’association Ikas qui publie, par exemple, les cahiers d’exercices Transmath des quatre niveaux du collège traduits en Basque et plus particulièrement vers le lexique qui est y mis à disposition, mais aussi vers des ressources conçues et utilisées par Isabelle Sallaberry, vers les fichiers d’un livret conçu et utilisé par Daniel Elduayen (collège Xalbador – Ciboure), et vers des vidéos produites par Aritz Audikana (« collège » d’Irun).

Premières ressources

 • Proposés par Isabelle Sallaberry, voici trois ressources de types différents, chacune accompagnée d’un mode ou d’un cadre d’utilisation possible :
  – un affichage des compétences en basque et en français : une fois imprimé en A4 et plastifié, on peut l’afficher dans les classes et en garder un jeu de petites cartes pour y faire référence lors des différents travaux en classe ou lors des évaluations. Petit à petit, les élèves connaissent les différentes compétences attendues et à développer,
  un exemple de différenciation sur un devoir maison ( suivant les niveaux de maîtrise, l’une ou l’autre des constructions est donnée à faire à la maison),
  un jeu de l’oie des opérations, version basque, (au format pdf ou au format docx), utilisée en AP.
 • Cycle 4 : livret de résumés de cours et exercices corrigés fait par Daniel Elduayen
 • Vidéos : en basque faites par Aritz Audikana

Lien Permanent pour cet article : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/mathematiques-en-basque/