Liburuxka (4.zikloa)

Lire en français

Sarrera

Urte ainitz dira Daniel Elduayenek urtero liburuxka bat sortzen duela Larzabal kolegioko ikasleentzat. Berriz lantzen du egokitzeko, helburu berarekin : ahal bezain bat kurtso laburpen edota oinarrizko ariketa eta haien zuzenketak ber dokumentuan ukatea, orrialde kopuru finkatu batean, fotokopien kopuru kontu…

Lan hau « Matematikak Euskaraz » orrialdeen lehen harri zehatza da. Behin eta berriz, ez da eredutzat hartzeko, baina proposamen gisa baizik. Urtean zehar, lan hau egokituko da eta ekarpenen arabera bilakaerak ukanen ditu, beste gai batzuk ere izan daitezkenak, baita beste ariketa konplexuagoak ere, hemen bertan diren gaiekin lotuak diren aurkezpenak, bideoak besteak beste.

Milesker Daniel Helduayeni onartzeagatik bere lana lehena izan dadin argitaratzea .

Liburuxka

  • « docx » formatuan (kasu, Libre Office edo Open Office erabiltzen baduzue orrialdearen egitura galduko duzue, baina zati batzuk erabiltzeko « pdf » formatua baino errexagoa izan litzateke)
  • « pdf » formatuan (zati bat ateratzeko, windowsen « harrapatze tresna » erabil dezakezue, argazki gisa itsasten ahalko duzuena)

Gaika

Beheko sailkapenean/jarraipenean orriak moztuak eta elkartuak dira gai ofizialen arabera baina liburuxkaren ordenua segitzen dute ariketen zenbakiek.

Zenbakiak eta kalkuluak

Zenbaki arruntak

Lehentasunak / zeinuak

Zatikiak

Berredurak

Errokarratuak

Idazkera / Garatu

Faktorizatu

Berdintza egiaztatu

Ekuazioa ebatzi

Zenbaki erlatiboak

Datu antolaketa eta kudeaketak

Proportzionaltasuna

Funtzioak

Funtzio bereziak

Estatistika

Probabilitateak

Magnitude eta neurriak

Magnitudeak

Azalerak / Bolumenak

Biderkadura eta zatidura magnitudeak

Ezpazioa eta geometria

Angeluak

Hirukiak

Pitagoras

Antzeko hirukiak / Tales

Trigonometria

Laukiak

Transformazioak

Kokapena

Algoritmia eta programaketa

 

Livret (cycle 4)

Euskaraz irakurtzeko

Introduction

Depuis de nombreuses années Daniel Elduayen crée tous les ans un livret pour ses élèves du collège Larzabal de Ciboure. Il le retravaille pour l’adapter en suivant le même objectif : avoir le maximum de résumés de cours et/ou d’exercices de base corrigés dans le même document, en s’imposant un nombre de pages fixe, photocopies obligent…

Ce travail est la première pierre concrète de ces pages consacrées aux Mathématiques en Basque. Encore une fois, il n’est pas à considérer comme un modèle, mais comme une proposition. Il a vocation à évoluer au cours de l’année, en fonction des apports qui pourront être d’autres thèmes, d’autres exercices plus complexes, des présentations liées aux thèmes abordés ici, des vidéos entre autres.

Merci à Daniel Elduayen pour avoir accepté que son travail soit le premier à être publié.

Le livret

  • au format « docx » (attention, en cas d’utilisation de Libre Office ou d’Open Office la mise en page sera baroque, mais pour utiliser des parties de texte par exemple, il pourrait être plus pratique que le format « pdf »)
  • au format « pdf » (pour en extraire une partie, l’outil capture de Windows permet d’en faire une image facile à copier)

Par thèmes

Dans la suite les pages du livret sont découpées et regroupées en suivant les thèmes officiels mais la numérotation des exercices suit l’ordre du livret.

Nombres et calculs

Nombres entiers Priorités Fractions Puissances Racines carrées
Développer Factoriser Vérifier une égalité Résoudre une équation Nombres relatifs

Organisation et gestion de données

Proportionnalité  Fonctions Fonctions particulières Statistiques Probabilités

Grandeurs et mesures

Grandeurs

Aires / Volumes

Grandeurs produits et quotients

Espace et géométrie

Angles Triangles Pythagore Triangles semblables / Thalès
Trigonométrie Quadrilatères Transformations Se repérer

Algorithme et programmation

Lien Permanent pour cet article : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/liburuxka-4-zikloa/